Privacy statement

verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

werkt samen met Bewust Netwerk voor de online ontwikkeling van websites, de online dienstverlening en de promotie van de online vermeldingen en agenda events van de leden op andere online platforms.

Wanneer verzamelt (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag, inschrijving en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de / Bewust Netwerk websites.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt ?

Van nieuwsbrief abonnees

verzamelt abonneegegevens zoals naam, e-mailadres, IP-adres.

Van leden/klanten

verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IP-adres, KvK-nummer en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan . Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een online profiel op deze website aan te maken of vermelding van jouw activiteiten op onze website en in de nieuwsbrieven.

Afbeeldingen welke leden plaatsen bij hun vermelding of event kunnen persoonsgegevens bevatten. Het plaatsen van deze afbeeldingen geschied op initiatief en verantwoording van de leden zelf.

In het algemeen

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan , kan aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en het uitvoeren van onze dienstverlening. Ook heeft gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een klant-, offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (uitschrijven nieuwsbrief) of een andere verwerking weer intrekken.

Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Loginpanel van . Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.
Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. en Bewust Netwerk schakelen bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Links naar andere websites

Op onze website tref je links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd of van bij ons aangesloten leden zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier of neem contact op met Bewust Netwerk.

Wijziging van Privacy Statement

behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Mei 2018

, gevestigd in en Bewust Netwerk, gevestigd in Lochem zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze week in

Onze Professionals

Kim Vogel

Orthomoleculaire therapie
Natural Health Coaching - Orthomoleculaire Voeding & Gezondheidsadviezen

Natural Health Coaching
Kim Vogel
Amsterdam

Angelo Vasalos

Zelfrealisatie
Zelfrealisatie in verbinding

Heart of Awakening
Angelo Vasalos
Amsterdam

Ida Esman

Craniosacraal therapie
Nieuwe Perspectieven

Nieuwe-Perspectieven
Ida Esman
Amsterdam

Stemwerk & Stemcoaching
Happy-Healing * Lachen & Zingen als Medicijn

LACHCOMPANY
Ton van Wolde
Amsterdam

Massage
Holistische massage

AAND8
Marian Olijkan
Amsterdam

Osteopathie
Soepel en pijnvrij bewegen

Osteopathie Michael Pallat
Michael Pallat
Amsterdam

Lichaamswerk
Leven in je lijf!

Giel Vingerhoets | Psychotherapie en Lichaamswerk
Giel Vingerhoets
Amsterdam

Coaching - Relatiecoaching
Singlecoaching helpt je een fijne passende relatie te krijgen

The Growth Factor Y BV
Hans Gierkink
Amsterdam

Homeopathie
Academie voor Klassieke Homeopathie

Academie voor Klassieke Homeopathie
Franc Muller
Zutphen

Massage
Nieuwe Perspectieven

Nieuwe-Perspectieven
Ida Esman
Amsterdam

Theater
Voorstelling: 'Soulstory'

Marja Ruijterman Training en Coaching
Marja Ruijterman
Amsterdam

Massage
Massage

Magnetic Health
Diana Bezugo
Amsterdam

Coaching - Leiderschapscoaching
Spirituele Marketing Coach & Trainer

Suzanne Groenstege
Amsterdam

Meditatie
Zijnsgeoriënteerde meditatie

Praktijk voor levenskunst Zo wil ik leven
Jacqueline Vader
Landsmeer

Coaching - Leiderschapscoaching
Op bewuste manier het leven van je dromen vormgeven - dat is Creative Consciousness Coaching

Me Time - yoga & coaching
Karolien Lammens
Amsterdam

Coaching - Diverse Coaching
bij je beste zelf komen

Trudy Heemskerk coaching en training
Trudy Heemskerk
Amsterdam

Stressmanagement
Regiseur worden van je eigen stress-systeem

Carla Bongers Consult en Coaching
Carla Bongers
Amsterdam

Bouwen en Wonen
Vital Spaces

Set in Motion
Ilona Kröber
Amsterdam

Ademtherapie
Adem en ontspanningstherapie

Greetje Schaap
Amsterdam

Winkels
Zuiver Geluk Conceptstudio

Zuiver Geluk conceptstudio Amsterdam
Ria en Marja Borst
Amsterdam

Centra voor Bewustwording
De Roos, bewustwording en spiritualiteit

De Roos
Amsterdam

Lichaamsgerichte Therapie
Trauma-healing

Trudy Heemskerk coaching en training
Trudy Heemskerk
Amsterdam

Centra voor Bewustwording
Centrum voor balans tussen Body & Mind

Mirror Centre
Amsterdam

Coaching - Wandelcoaching
Kom letterlijk en figuurlijk in beweging in de Amsterdamse natuur met wandelcoaching

MindWalker
Jolanda Hogenbirk
Amsterdam

Meditatie
Quantum Light Breath meditatie en Chakra ademmeditatie

Clarity voor jou!
Hanneke Sloof
Amsterdam

Haptonomie & Haptotherapie
Haptotherapeut

Haptotherapie-Esther
Esther Molenaar
Amsterdam

Traumatherapie
Lichaamsgerichte traumahealing sessies

Lichaamswerk Amsterdam
Marlies Roosendaal
Amsterdam

Craniosacraal therapie
AANDACHT heelt. Bij stress, burn-out, nek- en rugpijn, hoofdpijn, slapeloosheid, verdriet of . . .

Prasada Griffioen. Praktijk voor Lichaam en BewustZijn
Prasada Griffioen
Amsterdam

Verhuur Accommodaties
Zaalverhuur in Amsterdam Oost

Mirror Centre
Amsterdam

Healing en reading
Lichtsessies

Ingaia
Inge Dekker
Amsterdam

Coaching - Diverse Coaching
Haal alles uit je stem bij praten in het openbaar

The Vocal Coach
Joep Hegger
Amsterdam

Lichaamsgerichte Therapie
Psychotherapie die werkt!

Giel Vingerhoets | Psychotherapie en Lichaamswerk
Giel Vingerhoets
Amsterdam

Opleiding en Training
Opleidingsprogramma Talentgericht werken & leven

Talentgericht Werken en Leven VOF
Barbara Vegers en Inge Jansen - Van Ewijk
Amsterdam

Massage
Holistische massage

AAND8
Marian Olijkan
Amsterdam

Alexander Techniek
Alexander Techniek

Alexander Techniek Amsterdam
Maria Vahervuo
Amsterdam

Therapie (diverse)
Practice for Universal Health

Practice for Universal Health
Silvia Sedoc
Amsterdam

Lichaamsgerichte Therapie
Biodynamische psychotherapie

Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie
NIB
Amsterdam

Fysiotherapie
Fysiotherapie van het Kaar

Fysiotherapie & Acupunctuur van het Kaar
Cindy van het Kaar
Amsterdam

Mindfulness & Compassie
Zijnsoriëntatie | Meditatiecursussen, Individuele- en relatiebegeleiding

Geluksvogel. Praktijk voor Zijnsoriëntatie.
Esther Hamers
Amsterdam

Organisatieontwikkeling en advies
Inspireren in duurzaam samenwerken en coöperatief ondernemen

Bureau NetWerk
Nico Schoen
Amsterdam

Opleiding en Training
Akademie voor Massage en Beweging

Akademie voor Massage en Beweging
Amsterdam

Mindfulness & Compassie
Mindfulnesstrainingen

Annes Ademruimte
Anne Linnebank
Amsterdam

Coaching - Leiderschapscoaching
Empowering you as a Leader and Pathfinder, over leiderschap op het juiste pad

Generative You
Dave Pendle
Amsterdam

Shiatsu Therapie
Praktijk voor Shiatsu Therapie, Sokuatsu & DO-IN

Shiatsu Masunaga
Cordula Quadt
Amsterdam

Muziek & Zang
HeartFire Concerten

Hartskracht / HeartFire
Daniëlle Doeve
Amsterdam

Oosterse Vechtkunsten
Kung Fu Flow

Aleid Bouten
Amsterdam

Dieren
Dierentolk en kracht coach. Hart communicatie met je dier

Animos
Susan Knauf
Amsterdam

Communicatie en presentatie
Personal branding advies en logo ontwerp voor ondernemers die online zichtbaar willen worden

Branding Diva | Personal branding advies en huisstijl ontwerp voor zelfstandig ondernemers
Brenda Serrée
Amsterdam

Coaching - Diverse Coaching
Carpe Nunc - Pluk het moment: Transformatie voor jou

Carpe Nunc
Trix van Hest
Amsterdam

Centra voor Bewustwording
Centrum voor Happiness

Centrum voor Happiness
Janine Vermeulen en Mark Naaborgh
Amsterdam

Tips uit de agenda

Weblog

Advertenties

de Roos Amsterdam -Centrum voor Bewustwording en Spiritualiteit
Acupunctuur Ademtherapie Alexander Techniek Bioresonantie Bouwen en Wonen Centra voor Bewustwording Circulaire economie Coaching - Diverse Coaching Coaching - Kindercoaching Coaching - Leiderschapscoaching Coaching - Lifecoaching Coaching - Loopbaancoaching Coaching - Relatiecoaching Coaching - Wandelcoaching Communicatie en presentatie Craniosacraal therapie Creativiteit Dans & Beweging Dieren Energetisch werk Familie- en systeemopstellingen Feng Shui Fysiotherapie Gestalttherapie Haptonomie & Haptotherapie Healing en reading Homeopathie Hypnotherapie Kinderen-Ouders Lichaamsgerichte Therapie Lichaamswerk Massage Meditatie Mindfulness & Compassie Muziek & Zang Natuurbeleving Natuurgeneeskunde Oosterse Geneeswijzen Oosterse Vechtkunsten Opleiding en Training Organisatieontwikkeling en advies Orthomoleculaire therapie Osteopathie Psychosociale therapie Regressie- en reïncarnatietherapie Relatietherapie Shiatsu Therapie Sport en Beweging Stemwerk & Stemcoaching Storytelling & Schrijven Stressmanagement Tai Chi & Chi Kung (Qi Gong) Theater Therapie (diverse) Traumatherapie Verhuur Accommodaties Winkels Yoga Zelfrealisatie Zijnsgeörienteerde begeleiding