Coaching from Presence

URU Coaching & Trainingen
Amsterdam

Presence is zonder twijfel de meest waardevolle hulpbron bij zelfonderzoek, innerlijk leiderschap en diepe transformatie. Ik coach je vanuit Presence, help je om Presence zelf te herontdekken en te integreren in je leven. Zakelijk en prive.

Als je dit leest, is het tijd om Presence te herontdekken en je leven te verrijken met nieuwe innerlijk-leiderschapskwaliteiten.

In Presence ben je gevoeliger, helderder, vrediger en meer verbonden dan in story-consciousness. 

Het is een staat waar subtiele inzichten waarneembaar zijn en je mind, je zenuwstelsel en je lichaam kunnen herstellen. Een soort reset-button die je weer terugbrengt naar de essentie.

In Presence word je je helder gewaar van de subtielere achtergrondinformatie in je en om je heen. De gevoelsdimensie en de achtergrond van het bestaan komen online. Je wordt je gewaar van zaken die tot dan toe onzichtbaar waren.

Presence is zonder twijfel de meest waardevolle hulpbron bij zelfonderzoek, innerlijk leiderschap en diepe transformatie. 

Presencing is de beweging van terugvallen in Presence. 

Ik help je zelf te ervaren wat Presence is en train je in de kunst van Presencing. Zakelijk en prive.

Over URU Coaching & Trainingen

In 1986 ben ik naar Nijenrode gegaan om bedrijfskunde te studeren. Na mijn studie ben in verscheidende bedrijfstakken werkzaam geweest. Eerst als werknemer, daarna als freelancer en later als zelfstandig ondernemer.
Ik hou van nuance en diepgang, ben T-shaped, hou van samen iets nieuws creeeren, ben creatief, kan nauwkeurig voelen en doorzie snel de essentie in complexiteit.

In 2005 heb ik URU (you are you) opgericht om mensen uit te nodigen om zelf hun fundamenteel gewaarzijn direct te ervaren en daarmee hun zelf-onderzoek te verijken. Geinspireerd door de oude Oosterse non-duale tradities, ontwikkelde ik zelf een methode, de iets meer aansluit bij onze Westerse programmering. Ik noemde die methode nu-meditatie. 

Via workshops, satsangs, conversaties en samenzijn heb ik de afgelopen 15 jaar als nu-meditatieleraar, vriend of coach, honderden mensen geassisteerd dit innerlijk gewaarzijn in zichzelf te ontdekken. 

De afgelopen 5 jaar heb ik mij specifiek verdiept in in de belichaming van fundamenteel gewaarzijn. Als non-duaal gewaarzijn belichaamd wordt, ontstaat er Presence. 

De ervaringen die ik heb opgedaan en nog steeds opdoe, deel ik via URU met mensen en bedrijven in Coaching from Presence trajecten.


URU Coaching en Trainingen

Erik Falentijn

Quellijnstraat 36
1072XS Amsterdam

Coaching from Presence