Inspireren in duurzaam samenwerken en coöperatief ondernemen

Bureau NetWerk
Amsterdam

Bureau NetWerk, bureau voor het nieuwe ondernemen

– Duurzaam samenwerken en co-creatie
– Loopbaanbegeleiding
– Reïntegratie
– Outplacement

Alle hens aan dek. Het zal nodig zijn in de toekomst. Niet alleen vanwege de vergrijzing, maar ook vanwege de omslag die momenteel gaande is in de maatschappij. We groeien toe naar een netwerkmaatschappij. We worden ons meer en meer bewust van onze onderlinge verbondenheid. Niet in de laatste plaats met dank aan sociale media. En verbondenheid betekent dat niemand aan de zijlijn staat.

Bureau Netwerk is er enerzijds op gericht alle hens aan dek te krijgen en anderzijds om onderlinge verbondenheid te versterken. Nico Schoen van Bureau NetWerk koppelt zijn kennis van reïntegratie en outplacement aan zijn ervaring met samenwerken binnen netwerken. Nico onderneemt, verbindt mensen en organisaties, stimuleert net- en samenwerken en geeft nieuwe vorm aan sociaal ondernemen.

In de meeste reïntegratie- of outplacementtrajecten ligt de nadruk op het vinden van werk. Bij Bureau Netwerk ligt de nadruk op succesvol doen waar je het meest gelukkig van wordt. Nico Schoen zet mensen aan weer vanuit zichzelf te leven en zich te verbinden met anderen. Want daar ligt volgens hem de sleutel tot geluk en succes.

Over Bureau NetWerk


Bureau NetWerk

Nico Schoen

Lederambachtstraat 133
1069 HM Amsterdam

Inspireren in duurzaam samenwerken en coöperatief ondernemen