Radical Honesty weekenden

Tuulia Syvänen
Amsterdam

Radical Honesty is over het leven in het Hier en Nu. Het is een communicatie-tool en levensstijl, die ons leidt naar een diepere verbinden met anderen door het uiten van onze angst, woede, waardering en alles wat zich voordoet in ons in het moment.

Wat is Radical Honesty? Radicale Honesty is een vorm van communicatie die direct, compleet, open en expressief is. Radicale Eerlijkheid betekent dat je de mensen in je leven verteld wat je hebt gedaan of wat je van plan bent om te doen, wat je denkt en wat je voelt. Het is de aard van authentiek delen dat de mogelijkheid creeert van liefde en intimiteit.

De praktijk van Radical Honesty is gebaseerd op het werk en boeken van Dr. Brad Blanton, een psycholoog die vond dat de beste manier om stress te verminderen, is het leven te maken, het verleden te genezen en het vertellen van de waarheid.

Wat levert het mij op? Mensen die Radical Honesty beoefenen hebben een gezond, vrij, krachtig en vreugdevol leven. Liegen en het beschermen van je ego brengen een zware tol op uw gezondheid en relaties. Het vertellen van de waarheid is minder destructief dan liegen.

Tuulia Syvänen is de enige gecertificeerde Radical Honesty trainer in Europa. Ze leidt Radical Honesty workshops en doet één op één en koppels coaching in meerdere landen in Europa. De workshops zijn in het Engels en ze geeft workshops in Amsterdam tijdens de volgende weekenden:

weekend van 7 tm 9 april 2017
weekend van 5 tm 7 mei 2017
weekend van 17 tm 19 november 2017
weekend van 7 tm 10 december 2017

[english]

What is Radical Honesty? Radical Honesty is a kind of communication that is direct, complete, open and expressive. Radical Honesty means you tell the people in your life what you’ve done or plan to do, what you think, and what you feel. It’s the kind of authentic sharing that creates the possibility of love and intimacy.

The practice of Radical Honesty is based on the work and writings of Dr. Brad Blanton, a psychologist who found that the best way to reduce stress, make life work, and heal the past is to tell the truth.

What’s in it for me? People who practice Radical Honesty have healthy, free, powerful and joyful lives. Lying and protecting your image takes a heavy toll on your health and relationships. Telling the truth is less destructive than lying.

Tuulia Syvänen is one of the only certified Radical Honesty trainers practicing in Europe. She leads Radical Honesty workshops and does 1:1 and couples coaching throughout Europe.

Over Tuulia Syvänen

Opgegroeid in een disfunctioneel gezin waar de moeilijkheden en negatieve gevoelens vaak onder het tapijt werden geveegd, Tuulia werd gepassioneerd over zelfexpressie en zelfbewustzijn, en leerde het belang van het aangeven van de eigen grenzen. Het belangrijkste was dat ze de kracht van eerlijkheid leerde. Haar missie in het leven is om te helpen creëren van meer liefde en verbondenheid tussen mensen door middel van eerlijk delen.

Voor twee decennia, had zij managementfuncties bij internationale en non-profit organisaties die zich bezighouden met sociale en ecologische rechtvaardigheids kwesties. Tuulia is geboren in Finland, en heeft gewoond in Duitsland, Nieuw-Zeeland en Canada. Momenteel woont ze deels in Amsterdam en deels in Finland.

Tuulia nam deel aan haar eerste Radical Honesty training in 2012 met de oprichter van Radical Honesty Dr. Brad Blanton. Hij is schrijver van de boeken Radical Honesty en Practicing Radical Honesty en zijn heeft sindsdien getraind met hem. Ze leidde meer dan 15 Radical Honesty workshops in verschillende Europese landen. Ze heeft ook een vier jaar certificering gehaald in de Human-to-Human Coaching en Therapie Programma in Finland en is een erkend leider van Dr. Fischer's Rebuilding Divorce Seminars. Ze behaalde een BA in de journalistiek aan de Universiteit van Tampere en heeft een 14-jarige zoon.

 

[english]

Having grown up in a dysfunctional family—where difficulties and negative feelings were often swept under the rug—Tuulia became passionate about self-expression and self-awareness, and learned the importance of setting one’s boundaries. Most important, she learned the power of honesty. Her life’s mission is to help create more love and connection between people through honest sharing.

For two decades, she held leadership positionsinternational, non-profit organizations that are concerned with social and environmental justice issues. A native of Finland, she has lived in Germany, New Zealand and Canada and currently spits her time between Amsterdam and Finland.

Tuulia participated in her first Radical Honesty training in 2012 with the founder of Radical Honesty Dr. Brad Blanton (author of the books Radical Honesty and Practicing Radical Honesty) and has trained with him since. She has led more than 15 RH workshops in various European countries. She has also attained a four-year certification in the Human-to-Human Coaching and Therapy Program in Finland and is a certified leader of Dr. Fischer’s Rebuilding Divorce Seminars. She earned a BA in Journalism from the University of Tampere and has a 14-year-old son.


Tuulia Syvänen

Tuulia Syvänen


Amsterdam

Lid van beroepsvereniging

Radical Honesty weekenden